Green Blue Red
dien-thoai 

Lịch giờ xuất bến của Mai Linh Express

STT

NƠI ĐẾN

CỰ LY

THỜI GIAN HÀNH TRÌNH

GiỜ KHỞI HÀNH MỖI NGÀY

KHỞI HÀNH TỪ TP.HCM

1

Hà Nội

1.754 km

38 giờ

17:30; 15:00; 19:00

2

Đà Nẵng

976 km

22 giờ

12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:30; 18:00; 19:00

3

Quảng Ngãi

838 km

19 giờ

12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:30; 18:00; 19:00

4

Quy Nhơn

678 km

14 giờ

12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 17:30; 18:00; 19:00

5

Nha Trang

448 km

9 giờ

7:30; 9:30; 12:00; 14:00 - 22:00 (60 phút/ chuyến)

6

Phan Thiết

200 km

4 giờ 30 phút

6:00 - 20:00 (60 phút/ chuyến)

7

Gia Lai

550 km

12 giờ

18:00

8

Buôn Ma Thuột

360 km

9 giờ

7:30; 10:00; 20:00; 21:00; 22:00

9

Đà Lạt

308 km

7 giờ

6:00 - 23:00 (120 phút/ chuyến)

10

Vũng Tàu

125 km

3 giờ

5:00 - 19:00 (20 phút/ chuyến)

11

Bến Tre

86 km

2 giờ

7:00; 8:30; 10:00; 12:00; 13:30; 15:30; 18:30

12

Vĩnh Long

136 km

2 giờ 30 phút

5:00 - 17:30 (60 phút/ chuyến)

13

Cao Lãnh

157 km

3 giờ 30 phút

4:00 - 19:00 (60 phút/ chuyến)

14

Long Xuyên

190 km

5 giờ 30 phút

0:30 - 23:00 (30 phút/ chuyến)

15

Rạch Giá

250 km

6 giờ 30 phút

1:00 - 23:30 (60 phút/ chuyến)

16

Cần Thơ

169 km

3 giờ 30 phút

0:00 - 24:00 (30 phút/ chuyến)

17

Vị Thanh

229 km

5 giờ

5:30 - 18:00 (60 phút/ chuyến)

18

Sóc Trăng

230 km

5 giờ 30 phút

6:30 - 23:30 (60 phút/ chuyến)

19

Bạc Liêu

280 km

6 giờ 30 phút

7:30; 10:30; 11:30; 14:30; 16:30; 17:30; 21:30

20

Cà Mau

347 km

8 giờ 30 phút

6:00 - 23:00 (60 phút/ chuyến)

21

Phnompenh

253 km

6 giờ 30 phút

60:00; 8:30; 14:30

22

Siemreap

593 km

13 giờ

6:30

KHỞI HÀNH TỪ VŨNG TÀU

1

TP.HCM

125 km

3 giờ

5:00 - 19:00 (20 phút/ chuyến)

KHỞI HÀNH TỪ BẾN TRE

1

TP.HCM

86 km

2 giờ

6:00; 7:30; 9:30; 11:00; 13:00; 15:00; 16:00

KHỞI HÀNH TỪ VĨNH LONG

1

TP.HCM

136 km

2 giờ 30 phút

0:00 - 24:00 (20 phút/ chuyến)

KHỞI HÀNH TỪ CAO LÃNH

1

TP.HCM

157 km

3 giờ 30 phút

3:00 - 19:00 (60 phút/ chuyến)

KHỞI HÀNH TỪ LONG XUYÊN

1

TP.HCM

190 km

5 giờ 30 phút

0:00 - 24:00 (30 phút/ chuyến)

2

Cần Thơ

60 km

1 giờ 30 phút

5:00; 7:30; 10:00; 12:30; 15:00; 17:30

KHỞI HÀNH TỪ RẠCH GIÁ

1

TP.HCM

250 km

6 giờ 30 phút

1:00; 3:00; 5:00; 6:00 - 23:00 (60 phút/ chuyến)

2

Cần Thơ

116 km

2 giờ 30 phút

4:00 - 18:30 (60 phút/ chuyến)

3

Hà Tiên

90 km

1 giờ 45 phút

5:00 - 20:30 (60 phút/ chuyến)

KHỞI HÀNH TỪ CẦN THƠ

1

TP.HCM

169 km

3 giờ 30 phút

00:00 - 23:30 (30 phút/ chuyến)

2

Long Xuyên

60 km

1 giờ 30 phút

5:30; 7:30; 10:00; 12:30; 15:00; 17:00

3

Rạch Giá

116 km

2 giờ 30 phút

4:00 - 19:00 (60 phút/ chuyến)

4

Bạc Liêu

120 km

2 giờ 30 phút

5:30 - 18:00 (60 phút/ chuyến)

5

Cà Mau

190 km

4 giờ 30 phút

5:00 - 18:00 (60 phút/ chuyến)

6

Sóc Trăng

60 km

2 giờ 30 phút

5:00 - 18:00 (60 phút/ chuyến)

KHỞI HÀNH TỪ VỊ THANH

1

TP.HCM

229 km

5 giờ

1:00 và 5:30 - 17:30 (60 phút/ chuyến)

KHỞI HÀNH TỪ SÓC TRĂNG

1

TP.HCM

230 km

5 giờ 30 phút

1:30 - 17:30 (60 phút/ chuyến)

KHỞI HÀNH TỪ BẠC LIÊU

1

TP.HCM

280 km

6 giờ 30 phút

7:00 - 23:30 (60 phút/ chuyến)

2

Cần Thơ

120 km

2 giờ 30 phút

6:00 - 18:30 (60 phút/ chuyến)

3

Cà Mau

70 km

1 giờ 30 phút

7:00 - 18:30 (60 phút/ chuyến)

4

Vĩnh Long

153 km

3 giờ

7:00 - 23:30 (60 phút/ chuyến)

KHỞI HÀNH TỪ CÀ MAU

1

TP.HCM

347 km

8 giờ 30 phút

7:00 - 12:00 và 18:00 - 22:30 (60 phút/ chuyến)

2

Cần Thơ

190 km

4 giờ 30 phút

5:00 - 18:00 (60 phút/ chuyến)

3

Bạc Liêu

70 km

1 giờ 30 phút

8:30 - 22:30 (30 phút/ chuyến)

4

Vĩnh Long

223 km

5 giờ

7:00 - 23:30 (60 phút/ chuyến)

KHỞI HÀNH TỪ HÀ TIÊN

1

Rạch Giá

90 km

1 giờ 45 phút

4:45 - 20:15 (60 phút/ chuyến)

KHỞI HÀNH TỪ PHAN THIẾT

1

TP.HCM

200 km

4 giờ 30 phút

2:00 - 18:30 (60 phút/ chuyến)

KHỞI HÀNH TỪ NHA TRANG

1

TP.HCM

448 km

9 giờ

7:45; 9:00; 11:00; 20:10; 21:10

2

Đà Lạt

210 km

5 giờ

8:00; 10:30; 14:00; 16:00

3

Buôn Ma Thuột

200 km

4 giờ 10 phút

9:00; 14:00

4

Gia Lai

340 km

6 giờ

7:00; 14:30

5

Qui Nhơn

230 km

5 giờ

7:30; 8:30;13:00; 15:00

6

Vạn Giã

60 km

1 giờ 15 phút

6:00; 8:00; 10:00;13:00;15:00;17:00

KHỞI HÀNH TỪ QUY NHƠN

1

TP.HCM

678 km

14 giờ

8:30; 11:30; 14:40; 16:30; 17:00; 18:00; 19:00

2

Gia Lai

185 km

3 giờ 30 phút

7:30; 8:10; 13:00; 14:30

3

Nha Trang

230 km

5 giờ

7:05;8:00;13:30;14:30

4

Đà Nẵng

298 km

6 giờ 30 phút

7:30;15:30

KHỞI HÀNH TỪ QUẢNG NGÃI

1

TP.HCM

838 km

19 giờ

8:30; 11:30; 14:40; 16:30; 17:00; 18:00; 19:00

2

Gia Lai

285 km

6 giờ

11:05

3

Buôn Ma Thuột

503 km

7 giờ 30 phút

20:00; 21:00

4

Đà Nẵng

138 km

3 giờ

11:05

5

Quy Nhơn

160 km

3 giờ

11:10; 17:50

KHỞI HÀNH TỪ ĐÀ NẴNG

1

TP.HCM

976 km

22 giờ

9:45; 11:30; 14:30; 17:00

2

Buôn Ma Thuột

633 km

10 giờ 30 phút

7:30; 8:30; 17:00; 18:00

3

Gia Lai

423 km

9 giờ

20:45

4

Kon Tum

447 km

6 giờ 30 phút

8:00; 8:30; 14:30; 15:30

5

Quảng Ngãi

138 km

3 giờ

17:15

6

Qui Nhơn

298 km

6 giờ 30 phút

8:10;14:50

KHỞI HÀNH TỪ ĐÀ LẠT

1

TP.HCM

7 giờ

6:00 - 24:00 (120 phút/ chuyến)

2

Buôn Ma Thuột

204 km

4 giờ 30 phút

8:00; 10:00; 14:30; 15:30

3

Nha Trang

210 km

5 giờ

7:30; 9:30; 14:00; 16:00

KHỞI HÀNH TỪ BUÔN MA THUỘT

1

TP.HCM

360 km

9 giờ

10:00; 12:00; 14:00; 18:00

2

Đà Lạt

204 km

4 giờ 30 phút

8:00; 9:00; 14:30; 15:00; 15:30

3

Nha Trang

200 km

4 giờ 10 phút

9:00; 9:30; 15:00; 15:30

4

Đà Nẵng

633 km

10 giờ 30 phút

8:00; 17:00; 17:30

KHỞI HÀNH TỪ GIA LAI

1

TP.HCM

550 km

12 giờ

19:00

2

Nha Trang

340 km

6 giờ

7:30; 14:30

3

Quy Nhơn

185 km

3 giờ 30

7:30; 8:30; 13:30; 16:30

4

Đà Nẵng

423 km

9 giờ

21:00

KHỞI HÀNH TỪ KONTUM

1

Đà Nẵng

447 km

6 giờ 30 phút

7:40; 8:30; 15:00; 15:30

KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI

1

TP.HCM

1.754 km

38 giờ

10:00; 15:00; 17:00

2

Hải Phòng

110 km

2 giờ 45 phút

5:00 - 18:00 (20 phút/ chuyến)

KHỞI HÀNH TỪ HẢI PHÒNG

1

Hà Nội

110 km

2 giờ 45 phút

5:00 - 18:00 (20 phút/ chuyến)

KHỞI HÀNH TỪ PHNOMPENH

1

TP.HCM

253 km

6 giờ

7:00; 13:00; 14:30

2

Siemreap

340 km

7 giờ 30 phút

14:30;

KHỞI HÀNH TỪ SIEMREAP

1

TP.HCM

593 km

13 giờ

7:00

2

PHNOMPENH

340 km

7 giờ 30 phút

7:00

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • Khuyến mãi

 • Tuyển dụng

Hỗ trợ trực tuyến

 • Đường dây nóng hỗ trợ hành khách 
  0985 29 29 29
 • Hành khách có thể liên lạc qua 
  Yahoo Chat
 • lienheHỗ trợ hành khách   Thăm dò

  Khi sử dụng dịch vụ xe khách bạn quan tâm nhất điều gì?
   

  Đang online

  Hiện có 12 khách Trực tuyến
  Xe Huydai 45 chỗ, hiện đại bậc nhất
  Xe Mercedes 16 chỗ, nhanh mạnh, an toàn
  Nhân viên phòng vé luôn tận tình phục vụ!
  Cảm giác đi xe Mai Linh Express như ngồi tại nhà!
  Dịch vụ Mai Linh Express có mặt trên toàn quốc!
  Trạm dừng nghĩ Mai Linh Cà Ná
  Ông Hồ Huy - Tổng giám đốc tập đoàn Mai Linh. Một thời trai trẻ
  Mai Linh Corporation Building
  Tập thể nhân viên Tập đoàn Mai Linh